Online kurzus pedagógusoknak (3-4. osztály)


Képzés ismertető


A képességfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz a 3-4. évfolyamon tanítók számára

A Polgár Judit Sakk Alapítvány akkreditált 30 órás online kurzust fejlesztett ki azon kollégák számára, akik elvégezték „A tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz” 30 órás akkreditált alapképzést.

A továbbképzés tanulási időszükséglete órában: 30 óra
A továbbképzés hossza/időtartama-hetekben: 6 hét
A kurzus díja: 65.000 Ft

Átutalással a következő bankszámlaszámra:
JPF World Kft.
OTP Bank
11707110 - 20004006 - 00000000
Kérjük, a közlemény rovatba írják be, hogy „Sakkpalota képzés 3-4. + Saját név”


A jelentkezés módja:

Az online regisztrációs felületen.


Ha elakadna a regisztrációnál, ez a videó segíthet:


Az akkreditált program részvételi díja a pedagógus-továbbképzésre fordítható keretből elszámolható, valamint időtartama a 120 órás kötelező képzésbe 30 órában beszámítható. Erről tanúsítvány kerül kiállításra.

A továbbképzés célcsoportja: Tanítók, tanárok, pedagógus diplomával rendelkező sakkoktatók, fejlesztéssel foglalkozó pedagógusok.

A továbbképzésen való részvétel feltétele: Egyetemi vagy főiskolai végzettség és „A tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz” 30 órás akkreditált alapképzés elvégzése szükséges.

A képzésbe bevonható résztvevők száma: (min.- max.) 10 – 35 fő

A továbbképzés célja:
A továbbképzés legfőbb célja, hogy a tanítók, tanárok ismerjék meg a Polgár Judit módszer részét képező képességfejlesztő sakkot,

 • mint oktatási-, fejlesztési és tehetségfejlesztő eszköz nyújtotta lehetőségeket a 3-4.évfolyam munkájában
 • a sakkozás alapelveinek, a sakkstratégia és sakktaktika alapjai alkalmazásának lehetőségeit a 3-4. évfolyamon munkájában
 • a sakkozás személyiségformáló hatását, a sakkoktatás során fejleszthető képességeket.

Alapítási kérelem nyilvántartási száma: A/10020/2020
Az alapítási engedély száma: 12/7/2021
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/003438


Polgár Judit nevéhez fűződő képességfejlesztő sakk módszertani fejlesztői az évek óta jelentkező igényeknek megfelelve, - a Sakkjátszótér óvodapedagógusoknak és a Sakkpalota 1-2. évfolyam tanítóinak kifejlesztett tanfolyama után, - kidolgozták a 3-4. osztályban tanítók részére is továbbképzését. Sakk, mint oktatási eszköz kerettanterve a megújult nevelésközpontú iskola, s ezen belül egy kompetencia alapú nevelési-oktatási folyamat része, amely biztosítja a sakkozás intézményesen szervezett tanítását-tanulását. A Sakk, mint oktatási eszköz projekt alkalmazásának elsődleges célja a személyiségfejlesztés, a képességfejlesztés, a tehetséggondozás, a kritikai gondolkodás fejlesztése intézményi keretek között, heti rendszerességgel, tanítási idő keretében. A képzés segítségével, az 1-2. osztályos képzésen elsajátított ismeretekre építve, a pedagógusok külön tárgyként vagy oktatási eszközként is alkalmazni tudják a képességfejlesztő sakk kínálta lehetőségeket.

A távoktató programcsomag feldolgozása online történik, egyéni haladási ütemben, a Moodle felületén. Specialitása a képzési anyagban megtalálható közel 40 db videófelvétel, melyeken a résztvevők életszerű szituációkban láthatják a tananyag megvalósíthatóságát a gyakorlatban.

Két modulra tagolódik, a 3. és 4. osztályra. A modulokat összesen 10 szintre, a szintek további egységekre bontással tettük átláthatóvá.

Alapja, a tanítók és tanulók rendelkezésére álló képességfejlesztő munkafüzetek és a különböző, több célra használható, színes, módszertani szempontból kiváló képességfejlesztő eszközök használati lehetőségei, az 1-2. évfolyam anyagára és eszközrendszerére építve. A képzésen résztvevők számára az új anyagok feldolgozása szöveges formátumban, valamint videófelvételek és online játékok formájában állnak rendelkezésre. A képzés során 5 konzultáció, a konzulenssel való csoportos és személyes kommunikáció a Moodle felületen, valamint fórumozás a csoporttársakkal segíti a tananyag feldolgozását. Minden szinten önellenőrzéssel megoldható gyakorlófeladatok teszik lehetővé az ismeretek elmélyítését. A tanítási szintekhez kötődő beadandó feladatok, tesztek elvégzése kötelező eleme a tanfolyam sikeres elvégzésének.

A továbbképzés hossza/időtartamán (6 hét) belül a résztvevő záródolgozatot nyújt be, minimum 3 oldal terjedelemben.

A saját intézmény tanulóinak fejlesztési igényeihez igazodó egy óraterv elkészítése a megismert kerettanterv alapján a 3. vagy 4. évfolyam munkájára vonatkoztatva. Értékelési szempontok: - az óratervben leírt eljárások kellő részletezettsége a gyakorlati megvalósíthatóság szempontjából, - az óraterv logikus felépítése a megadott szempontok alapján (pedagógiai cél, sakkoktatási cél, a pedagógus tevékenysége, a gyermekek tevékenysége, módszerek, eszközök, értékelés). Ha a résztvevő nem teljesíti a képzés ideje alatti, az egyes modulok elsajátításához tartozó ellenőrző teszteket, beadandó feladatokat, a záródolgozat nem adható be.

A záródolgozatot értékelése egyénenként, a visszajelzés szövegesen, a benyújtást követő 1 héten belül megtörténik. Maximális pontszám: 100 pont, a feladat teljesítéséhez szükséges 75 pont (75%).

A képzésen megszerezhető maximális pontszám: 220 pont. A tanfolyam teljesítéséhez szükséges 165 pont (75%). Minősítés: megfelelt, nem felelt meg.

A tanfolyam zárására és a tanúsítványok kiküldésére a képzés kezdetétől számítva a 8. hét végéig valósul meg.

Eredménytelen vizsga esetén a képzésben részt vevő – a képzést szervezővel egyeztetett időpontban – egy javítóvizsgát tehet.


A kurzus szervezője biztosítja a résztvevők számára:


A képzésen való részvétel technikai feltételei, minden résztvevő számára:

 • a képzés anyagának elsajátításához jegyzetfüzet, íróeszköz
 • számítógép vagy tablet
 • folyamatos internet kapcsolat
 • hangszóró és mikrofon
 • webkamera

A képzés szervezője elektronikus úton tartja a kapcsolatot a résztvevőkkel. A képzéssel kapcsolatos útmutatót, a képzési anyag hozzá féréséhez szükséges információkat, a tananyag elsajátításához szükséges időtartam meghatározását, a javasolt egyéni haladási tervet a képzés megkezdése előtt, e-mailben kapják meg a jelentkezők.

A képzés szervezője a képzés elvégzését követően és sikeres záródolgozat esetén kiállítja a tanúsítványt, amit elektronikus úton juttat el a résztvevőnek. A képzés lezárását követően a résztvevők elégedettségi kérdőívet töltenek ki online, anonim módon, amit a képzés szervezője készít el.

Az útmutatóban található az egyén tanulását támogató és a teljesítményét értékelő konzulensek elérhetősége és a kapcsolattartás módja.

A tanfolyamnyitó, 1. konzultáción a „megjelenés” kötelező. A többi konzultáción történő részvétel egyéni döntés alapján történik.

A tanítási egységekhez kötődő feladatok, tesztek elvégzése és szükség szerinti elküldése a konzulensnek kötelező eleme a tanfolyam sikeres elvégzésének.


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tanfolyami helyek száma korlátozott, ezért a jelentkezés sorrendjében biztosítjuk a tanfolyami helyeket. A tanfolyamon való részvétel regisztrációhoz kötött.

 • Dr. Szabóné Dancsik Tünde
 • Gubik Barbara
 • Huszti Erika
 • Judák-Vas Anikó
 • Juhászné Fekete Angéla
 • Kőszeginé Marosi Judit
 • Őryné Gombás Csilla
 • Sándor Csilla Judit
 • Sörfőzőné Haskó Ildikó

Résztvevői ütemterv


A tananyag feldolgozásának időbeosztása

Egységek Témakörök

A feldolgozáshoz szükséges idő

 
1. Tanfolyamnyitó konzultáció

A tanfolyam és a tananyag bemutatása (Bevezetés)

? 1 óra  
1. MODUL: A 3. osztályos tananyag feldolgozása
1. egység  GYALOG szint ? 2 óra  
- Az 1-2. osztályos alapképzés anyagának ismétlése ? 1½ óra  
Gyalog szint teszt ? ½ óra  
2. egység  HUSZÁR szint ? 2½ óra  
 - A 3. osztályos feladatgyűjtemény leckéinek felépítése ? 2 óra  
 - Huszár szint teszt ? ½ óra  
3. egység   FUTÓ szint ? 2 óra  
A 3. osztályos Sakkpalota képességfejlesztő óra menetének megbeszélése - ajánlás ? 1½ óra  
Futó szint feladat ? 1½ óra  
2. Konzultáció Az 1-3. egység anyagával kapcsolatban felmerülő kérdések megbeszélése
(A konzultációs link a Polgár Judit Módszer online kurzus felületén, a Futó szint elvégzése után válik elérhetővé.)
? 1 óra  
4-5. egység  BÁSTYA szint ? 2 óra  
A 3. osztályos gyerekek képességfejlesztő eszközei és játékai - alapeszközök bemutatása a gyakorlatban ? 1 óra  
További ajánlott fejlesztő eszközök bemutatása ? ½ óra  
Bástya szint feladat ? ½ óra  
    6-7-8. egység  VEZÉR szint ? 2½ óra  
A 3. osztályban tanító pedagógusok fejlesztő eszközei - eszközök bemutatása a gyakorlatban ? 1 óra  
További ajánlott fejlesztő eszközök bemutatása ? ½ óra  
Játékok saját készítésű eszközökkel ? ½ óra  
Vezér szint teszt ? ½ óra  
3. Konzultáció A 4-8. egység anyagával kapcsolatban felmerülő kérdések megbeszélése
(A konzultációs link a Polgár Judit Módszer online kurzus felületén, a Vezér szint elvégzése után válik elérhetővé.)
? 1 óra  
2. MODUL: A 4. osztályos tananyag feldolgozása
9. egység  KIRÁLY szint ? 2½ óra  
A 4. osztályos feladatgyűjtemény leckéinek felépítése ? 2 óra  
Király szint teszt ? ½ óra  
10. egység SAKKTÁBLA szint ? 2 óra  
A 4. osztályos Sakkpalota képességfejlesztő óra menetének megbeszélése - ajánlás ? 1½ óra  
Sakktábla szint feladat ? ½ óra  
4. Konzultáció A 9-10. egység anyagával kapcsolatban felmerülő kérdések megbeszélése
(A konzultációs link a Polgár Judit Módszer online kurzus felületén, a Sakktábla szint elvégzése után válik elérhetővé.)
? 1 óra  
11-12. egység JÁTSZMA szint ? 2 óra  
A 4. osztályos gyerekek képességfejlesztő eszközei és játékai - alapeszközök bemutatása a gyakorlatban ? 1 óra  
További ajánlott fejlesztő eszközök bemutatása ? ½ óra  
Játszma szint feladat ? ½ óra  
13-14-15. egység      SAKKPALOTA szint ? 2½ óra  
A 4. osztályban tanító pedagógusok fejlesztő eszközei és játékai - eszközök bemutatása a gyakorlatban ? 1 óra  
- További ajánlott fejlesztő eszközök bemutatása ? ½ óra  
Játékok saját készítésű eszközökkel ? ½ óra  
Sakkpalota szint teszt ? ½ óra  
16. egység „A KREATÍV GONDOLKODÁSHOZ VEZETŐ ÚT” szint ? 2 óra  
Projekt ajánlások osztályoknak és iskolai szinten ? 1 óra  
- Záródolgozat előkészítése ? 1 óra  
5. Tanfolyamzáró konzultáció A 11-15. egység anyagával kapcsolatban felmerülő kérdések megbeszélése
(A konzultációs link a Polgár Judit Módszer online kurzus felületén, "A kreatív gondolkodáshoz vezető út" szint elvégzése után válik elérhetővé.)
? 1 óra  
Záródolgozat elkészítése és beküldése ? 2 óra  6. hét végéig
A záródolgozat értékelése a tanfolyamvezető és a konzulens által   7. hét végéig
Tanfolyamzárás, tanúsítványok kiküldése   8. hét végéig
A tantárgy ismeretanyagának feldolgozásához szükséges időtartam ? 30 óra  

Képzési időpontok és jelentkezés


A következő online 30 órás, “A képességfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz a 3-4. évfolyamon tanítók számára” képzés kezdő időpontja:

2021. október 15.
A kurzus időtartama 6 hét, azaz november 26-ig kell elvégezni.
A regisztráció és a kurzus részvételi díjának befizetési határideje: 2021. október 6.

Fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet tanulni, a kurzus ideje alatt folyamatosan hozzá lehet férni a tananyaghoz, a feladatokhoz. A tanulás ideje és ütemezése tetszés szerint alakítható, egyéni ütemben történik.

A képzésen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A képzés megfelelő számú jelentkezés esetén indul.

Regisztráció itt!
Nagyon fontos, hogy a regisztráláskor használt adatok megegyezzenek a személyi igazolvány adataival!
Ha elakadna a regisztrációnál, ez a videó segíthet:


A kurzus megkezdése előtt a résztvevőknek elküldjük a Polgár Judit: Sakkpalota 3. képességfejlesztő feladatgyűjteményt és a Polgár Judit: Sakkpalota 4. képességfejlesztő feladatgyűjteményt, melynek előfeltétele a részvételi díj befizetése.

Hallgatói értékelések

Ez az oldal sütiket ("cookie") használ, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Oldalaink böngészésével elfogadja ezt.
Részletes információ Értem