Online kurzus pedagógusoknak (3-4. osztály)


Képzési időpontok és jelentkezés


A következő online 30 órás, “A képességfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz a 3-4. évfolyamon tanítók számára” képzés kezdő időpontja:

2024. május 11 – június 21.

A regisztráció és a kurzus részvételi díjának befizetési határideje: 2024. május 2.
Részvételi díj: Állami és egyházi fenntartású intézményekben dolgozó pedagógusok részére a képzés elvégzése ingyenes, minden egyéb fenntartású intézmény – alapítványi, stb. - dolgozói részére 110.000 Ft/fő
A továbbképzés hossza/időtartama-hetekben: 6 hét. azaz június 21-ig kell elvégezni.

Fontos jellemzője, hogy rugalmasan lehet tanulni, a kurzus ideje alatt folyamatosan hozzá lehet férni a tananyaghoz, a feladatokhoz. A tanulás ideje és ütemezése tetszés szerint alakítható, egyéni ütemben történik.

A képzésen való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A képzés megfelelő számú jelentkezés esetén indul.

Regisztráció itt!
Nagyon fontos, hogy a regisztráláskor használt adatok megegyezzenek a személyi igazolvány adataival!
Ha elakadna a regisztrációnál, ez a videó segíthet:


A kurzus megkezdése előtt a résztvevőknek elküldjük a Polgár Judit: Sakkpalota 3. képességfejlesztő feladatgyűjteményt és a Polgár Judit: Sakkpalota 4. képességfejlesztő feladatgyűjteményt, melynek előfeltétele a részvételi díj befizetése.

Képzés ismertető


A képességfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz az általános iskola 3-4. évfolyamán tanítók számára

A Polgár Judit Sakk Alapítvány akkreditált 30 órás online kurzust fejlesztett ki olyan szakemberek (pedagógusok, logopédusok, konduktorok stb.) számára, akik elvégezték „A tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz” 30 órás akkreditált alapképzést.

Alapítási kérelem nyilvántartási száma: A/10020/2020
Az alapítási engedély nyilvántartási száma: 12/7/2021
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/003438

TECHNIKAI INFORMÁCIÓK
A részvétel feltétele: szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség, valamint „A tehetségfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz” 30 órás akkreditált alapképzés elvégzését igazoló tanúsítvány.

A képzésbe bevonható résztvevők száma: 10–35 fő
A továbbképzés tanulási időszükséglete órában: 30 óra
A továbbképzés hossza/időtartama hetekben: 6 hét
A képzés díja: 110 000 Ft
Elszámolhatóság: az akkreditált program részvételi díja a pedagógus-továbbképzésre fordítható keretből elszámolható, időtartama a 120 órás kötelező képzésben 30 órában beszámítható, amiről a szervező tanúsítványt állít ki.

A kurzus befizetésének módja: átutalással, a lenti bankszámlaszámra
JPF World Kft.
11707110 - 20004006 - 00000000
!!! Kérjük, hogy a közlemény rovatba a következőket írják be: „Sakkpalota képzés 3-4. + saját név”
Ha a befizetésnek más módját szeretné választani, kérjük, jelezze e-mailen: sakkpalota@polgarjudit.hu

A szervező biztosítja a résztvevők számára

 • A Polgár Judit Módszer online kurzus felületén a komplett távoktatói anyagot, a résztvevői munkafüzetet és a felület felhasználói útmutatóját.
 • A képzés elvégzéséhez szükséges szakirodalmakat, melyeket a kurzus díjának befizetését követően juttat el a résztvevőhöz. (Polgár Judit: Sakkpalota 3. képességfejlesztő feladatgyűjtemény Polgár Judit: Sakkpalota 4. képességfejlesztő feladatgyűjtemény)

A képzésen való részvétel technikai feltételei a résztvevők számára

 • jegyzetfüzet, íróeszköz
 • számítógép vagy tablet
 • folyamatos, megbízható internetkapcsolat
 • hangszóró és mikrofon
 • webkamera

A PROGRAM RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA
A sakktörténet legjobb női játékosa, Polgár Judit nevéhez fűződő képességfejlesztő sakk fejlesztői az évek óta meglévő igényeknek eleget téve – a Sakkjátszótér óvodapedagógusoknak, valamint a Sakkpalota 1-2. évfolyam tanítóinak szóló tanfolyamai után – kidolgozták a 3-4. osztályban tanítóknak szóló továbbképzést.
A képességfejlesztő sakk, mint oktatási eszköz kerettanterve a megújult nevelésközpontú iskola, ezen belül egy kompetenciaalapú nevelési és oktatási folyamat része, amely biztosítja a sakkozás intézményesen szervezett tanítását és tanulását. Alkalmazásának elsődleges célja a személyiségfejlesztés, a képességfejlesztés, a tehetséggondozás, a kritikai gondolkodás fejlesztése intézményi keretek között, heti rendszerességgel, a tanítási idő keretében.

 1. Célcsoportok
  • általános iskolai tanító
  • tanár
  • pedagógus diplomával rendelkező sakkoktató
  • fejlesztéssel foglalkozó pedagógus

 2. A képzés célja
  A tanítók, tanárok, szakemberek ismerjék meg a Polgár Judit módszer részét képező képességfejlesztő sakkot…
  • mint oktatási, fejlesztési és tehetségfejlesztő eszköz nyújtotta lehetőséget a 3-4. évfolyamok munkájában,
  • a sakkozás alapelveinek, a sakkstratégia és sakktaktika alapjainak alkalmazási lehetőségeit a 3-4. évfolyamok munkájában,
  • a sakkozás személyiségformáló hatását, a sakkoktatás során fejleszthető képességeket.

 3. Módszertan, konzultáció, beadandó feladatok
  A képzés segítségével, az 1-2. osztályos képzésen elsajátított ismeretekre építve, a pedagógusok külön tárgyként vagy oktatási eszközként is alkalmazhatják a képességfejlesztő sakk kínálta lehetőségeket az oktatás során.
  • A távoktató programcsomag feldolgozása online zajlik, egyéni haladási ütemben, a Moodle felületén. Specialitása a képzési anyagban megtalálható közel 40 db videófelvétel, melyeken a résztvevők életszerű szituációkban láthatják a tananyag gyakorlati megvalósíthatóságának lehetőségeit.
  • A képzés két modulra, a 3. és a 4. osztályra tagolódik. A modulokat összesen 10 szintre rendszereztük, és az egyes szintek további egységekre bontásával tettük még átláthatóbbá. Alapja, a tanítók és tanulók rendelkezésére álló képességfejlesztő munkafüzetek és a különböző, multifunkciós, színes, szakmai szempontból kiemelkedő képességfejlesztő eszközök használati lehetőségei, az 1-2. évfolyam anyagára és eszközrendszerére építve.
  • A képzésen résztvevők számára az új anyagok szöveges formátumban, valamint videófelvételek és online játékok formájában állnak rendelkezésre.
  • A tananyag feldolgozását a képzés során 5 konzultáció, a konzulenssel való csoportos és személyes kommunikáció a https://polgarjuditmodszer.elearning.co.hu felületen, valamint a csoporttársakkal történő fórumozás segíti. Minden szinten önellenőrzéssel megoldható gyakorlófeladatok teszik lehetővé az ismeretek elmélyítését. A tanítási szintekhez kötődő beadandó feladatok és tesztek elvégzése kötelező eleme a tanfolyam sikeres elvégzésének.
  • A tanfolyamnyitó, 1. konzultáción a „megjelenés” kötelező. A többi konzultáción történő részvétel egyéni döntés alapján történik.

 4. Záródolgozat
   A továbbképzés hosszán/időtartamán (6 hét) belül a résztvevő záródolgozatot nyújt be, minimum 3 oldal terjedelemben.
   !!! Ha a résztvevő nem teljesíti a képzés ideje alatti, az egyes modulok elsajátításához tartozó ellenőrző teszteket és beadandó feladatokat, a záródolgozat nem adható be.
  • Téma: a saját intézmény tanulóinak fejlesztési igényeihez igazodó óraterv elkészítése a megismert kerettanterv alapján a 3. vagy 4. évfolyamra vonatkozóan.
  • Értékelési szempontok: az óratervben leírt eljárások kellő részletezettsége a gyakorlati megvalósíthatóság szempontjából, az óraterv logikus felépítése a megadott szempontok alapján (pedagógiai cél, sakkoktatási cél, a pedagógus tevékenysége, a gyermekek tevékenysége, módszerek, eszközök, értékelés).
  • A záródolgozatot értékelése: egyénenként, visszajelzés szövegesen, a benyújtást követő 1 héten belül. Maximális pontszám: 100 pont, a sikeres záródolgozathoz 75 pont (75%) szükséges.

 5. Minősítés, tanúsítvány, értesítés
  • A képzésen megszerezhető maximális pontszám: 220 pont.
  • A tanfolyam teljesítéséhez szükséges: 165 pont (75%).
  • Minősítés: megfelelt, nem felelt meg.
  • Eredménytelen vizsga esetén a képzésben részt vevő – a képzést szervezővel egyeztetett időpontban – egy javítóvizsgát tehet.
  • A képzés szervezője a képzés elvégzését követően és sikeres záródolgozat esetén állítja ki a tanúsítványt, amit elektronikus úton juttat el a résztvevőnek. A képzés lezárását követően a résztvevők elégedettségi kérdőívet töltenek ki online, anonim módon, amit a képzés szervezője készít el.
  • A tanfolyam zárása és a tanúsítványok kiküldése a képzés kezdetétől számítva a 8. hét végéig valósul meg.

 6. Kapcsolattartás
  • A képzés szervezője elektronikus úton tartja a kapcsolatot a résztvevőkkel. A képzéssel kapcsolatos útmutatót, a képzési anyag hozzá féréséhez szükséges információkat, a tananyag elsajátításához szükséges időtartam meghatározását, a javasolt egyéni haladási tervet a képzés megkezdése előtt, e-mailben kapják meg a jelentkezők.
  • Az egyén tanulását támogató és a teljesítményét értékelő konzulensek elérhetőségei és a kapcsolattartás módja az útmutatóban található.

!!! JELENTKEZÉS
Felhívjuk figyelmét, hogy a tanfolyami helyek száma korlátozott, ezért a jelentkezés sorrendjében biztosítjuk a helyeket.

 • A jelentkezés módja: online regisztrációs felületen.
 • A regisztráláskor használt adatoknak egyezniük kell a személyi igazolvány adataival!
 • Ha elakadna a regisztrációnál, ez a videó segít eligazodni:

További információ: sakkpalota@polgarjudit.hu

Résztvevői ütemterv


A tananyag feldolgozásának időbeosztása

Egységek Témakörök

A feldolgozáshoz szükséges idő

 
1. Tanfolyamnyitó konzultáció

A tanfolyam és a tananyag bemutatása (Bevezetés)

🕑 1 óra  
1. MODUL: A 3. osztályos tananyag feldolgozása
1. egység  GYALOG szint 🕑 2 óra  
- Az 1-2. osztályos alapképzés anyagának ismétlése 🕑 1½ óra  
Gyalog szint teszt 🕑 ½ óra  
2. egység  HUSZÁR szint 🕑 2½ óra  
 - A 3. osztályos feladatgyűjtemény leckéinek felépítése 🕑 2 óra  
 - Huszár szint teszt 🕑 ½ óra  
3. egység   FUTÓ szint 🕑 2 óra  
A 3. osztályos Sakkpalota képességfejlesztő óra menetének megbeszélése - ajánlás 🕑 1½ óra  
Futó szint feladat 🕑 1½ óra  
2. Konzultáció Az 1-3. egység anyagával kapcsolatban felmerülő kérdések megbeszélése
(A konzultációs link a Polgár Judit Módszer online kurzus felületén, a Futó szint elvégzése után válik elérhetővé.)
🕑 1 óra  
4-5. egység  BÁSTYA szint 🕑 2 óra  
A 3. osztályos gyerekek képességfejlesztő eszközei és játékai - alapeszközök bemutatása a gyakorlatban 🕑 1 óra  
További ajánlott fejlesztő eszközök bemutatása 🕑 ½ óra  
Bástya szint feladat 🕑 ½ óra  
    6-7-8. egység  VEZÉR szint 🕑 2½ óra  
A 3. osztályban tanító pedagógusok fejlesztő eszközei - eszközök bemutatása a gyakorlatban 🕑 1 óra  
További ajánlott fejlesztő eszközök bemutatása 🕑 ½ óra  
Játékok saját készítésű eszközökkel 🕑 ½ óra  
Vezér szint teszt 🕑 ½ óra  
3. Konzultáció A 4-8. egység anyagával kapcsolatban felmerülő kérdések megbeszélése
(A konzultációs link a Polgár Judit Módszer online kurzus felületén, a Vezér szint elvégzése után válik elérhetővé.)
🕑 1 óra  
2. MODUL: A 4. osztályos tananyag feldolgozása
9. egység  KIRÁLY szint 🕑 2½ óra  
A 4. osztályos feladatgyűjtemény leckéinek felépítése 🕑 2 óra  
Király szint teszt 🕑 ½ óra  
10. egység SAKKTÁBLA szint 🕑 2 óra  
A 4. osztályos Sakkpalota képességfejlesztő óra menetének megbeszélése - ajánlás 🕑 1½ óra  
Sakktábla szint feladat 🕑 ½ óra  
4. Konzultáció A 9-10. egység anyagával kapcsolatban felmerülő kérdések megbeszélése
(A konzultációs link a Polgár Judit Módszer online kurzus felületén, a Sakktábla szint elvégzése után válik elérhetővé.)
🕑 1 óra  
11-12. egység JÁTSZMA szint 🕑 2 óra  
A 4. osztályos gyerekek képességfejlesztő eszközei és játékai - alapeszközök bemutatása a gyakorlatban 🕑 1 óra  
További ajánlott fejlesztő eszközök bemutatása 🕑 ½ óra  
Játszma szint feladat 🕑 ½ óra  
13-14-15. egység      SAKKPALOTA szint 🕑 2½ óra  
A 4. osztályban tanító pedagógusok fejlesztő eszközei és játékai - eszközök bemutatása a gyakorlatban 🕑 1 óra  
- További ajánlott fejlesztő eszközök bemutatása 🕑 ½ óra  
Játékok saját készítésű eszközökkel 🕑 ½ óra  
Sakkpalota szint teszt 🕑 ½ óra  
16. egység „A KREATÍV GONDOLKODÁSHOZ VEZETŐ ÚT” szint 🕑 2 óra  
Projekt ajánlások osztályoknak és iskolai szinten 🕑 1 óra  
- Záródolgozat előkészítése 🕑 1 óra  
5. Tanfolyamzáró konzultáció A 11-15. egység anyagával kapcsolatban felmerülő kérdések megbeszélése
(A konzultációs link a Polgár Judit Módszer online kurzus felületén, "A kreatív gondolkodáshoz vezető út" szint elvégzése után válik elérhetővé.)
🕑 1 óra  
Záródolgozat elkészítése és beküldése 🕑 2 óra  6. hét végéig
A záródolgozat értékelése a tanfolyamvezető és a konzulens által   7. hét végéig
Tanfolyamzárás, tanúsítványok kiküldése   8. hét végéig
A tantárgy ismeretanyagának feldolgozásához szükséges időtartam 🕑 30 óra  
Ez az oldal sütiket ("cookie") használ, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Oldalaink böngészésével elfogadja ezt.
Részletes információ Értem Elutasítás